• Poradnia z sercem

  Mutyzm wybiórczy dotyka 7 na 1000 dzieci! Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym, jest rozumiany jako ogromny lęk przed byciem słyszanym lub nawet byciem widzianym podczas mówienia w pewnych okolicznościach.

 • Pierwszy

  To pierwszy slajd

 • Drugi

  To jest drugi slajd

 • Trzeci

  To jest trzeci slajd

 • Czwarty

  To jest czwarty slajd

A A A

Nasi psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, socjolog i doradca zawodowy chętnie udzielają pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie powiatu pilskiego. Poradnia wykonuje również badania diagnostyczne, prowadzi terapie, konsultacje dotyczące dzieci i młodzieży z wadami słuchu, wzroku i z autyzmem. Na mocy zawartych porozumień między powiatami z ww. pomocy mogą korzystać również osoby z powiatów: chodzieskiego i czarnkowsko - trzcianeckiego.

Posiadamy nowoczesną bazę diagnostyczno-terapeutyczną.

Objęcie dziecka pomocą wymaga pisemnego wniosku rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, nie wymaga skierowania i jest całkowicie bezpłatne. Uczniom pełnoletnim udziela się pomocy na ich wniosek.

Pomoc udzielana jest w formie:

 • diagnozy i terapii zaburzeń emocjonalnych, lękowych, zaburzeń w zachowaniu, nadpobudliwości psychoruchowej oraz trudności w budowaniu prawidłowych relacji społecznych,
 • diagnozy ogólnych przyczyn trudności szkolnych, specyficznych trudności w pisaniu, czytaniu i uczeniu się matematyki,
 • logopedycznych i pedagogicznych badań przesiewowych w przedszkolach,
 • terapii psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych z zastosowaniem najnowocześniejszych metod,
 • określenia predyspozycji zawodowych i pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia,
 • treningów antystresowych,
 • mediacji w środowisku szkolnym,
 • wolontariat,
 • warsztatów dla rodziców chcących rozwinąć swoje umiejętności wychowawcze,
 • spotkań informacyjnych dla nauczycieli i pedagogów szkolnych,
 • spotkań konsultacyjnych dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

 

Dodatkowo poradnia prowadzi:

 • prowadzi treningi z wykorzystaniem EEG Biofeedback,
 • prowadzi zajęcia z integracji sensorycznej.

 

Copyright: ZPPP w Pile 2018r.

Opracowanie: BIT Systemy Informatyczne  +48 501 317 671

Joomla Templates by Joomla-Monster.com
 
facebook_page_plugin