Miło nam poinformować Państwa, że Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile, prowadzony przez Powiat Pilski pozyskał dofinansowanie z Fundacji Enea na zakup sprzętu terapeutycznego EEG/RSA Biofeedback Infiniti 2. Przekazanie sprzętu na ręce Pani dyrektor Sylwii Jułga odbyło się w siedzibie Zespołu Poradni przy ul. Sikorskiego 19 w Pile, a to wydarzenie uświetnili swoją obecnością wiceminister rozwoju i technologii, poseł ziemi pilskiej Grzegorz Piechowiak, członek zarządu Grupy Enea ds. strategii i rozwoju pan Lech Żak oraz reprezentantki Fundacji Enea pani Anna Lutek i pani Natalia Janikowska.

Trening EEG Biofeedback usprawnia funkcje mózgu takie jak:

 • koncentracja uwagi,
 • opanowanie emocji,
 • relaks,
 • usprawnianie procesów myślowych,
 • szybka nauka,
 • pamięć,
 • twórczość,
 • sen.

 

Metoda EEG Biofeedback zalecana jest w pracy z dziećmi i młodzieżą, u których występują:

 • trudności szkolne (wyniki w nauce niższe od oczekiwanych),
 • specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia),
 • kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy,
 • zaburzenia koncentracji uwagi (w przebiegu ADD, ADHD),
 • nadpobudliwość psychoruchowa (w przebiegu ADHD);,
 • zaburzenia zachowania, problemy z właściwym zachowaniem i ogólną samokontrolą,
 • zaburzenia snu,
 • stany lękowe, depresja,
 • trema, napięcie wewnętrzne, niska samoocena,
 • przewlekłe bóle głowy, migreny,
 • chroniczne zmęczenie,
 • tiki.

 

Dyrekcja i Pracownicy ZPPP w Pile serdecznie dziękują!

 

Obecnie trwa podnoszenie kwalifikacji pracowników, aby uruchomić terapię. O możliwości zapisów będziemy informowali.