Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile

zaprasza do korzystania z poniższej oferty usług

w ramach doradztwa zawodowego

realizowanego na godzinach wychowawczych

 

OFERTA DZIAŁAŃ DLA

LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

w roku szkolnym 2021/2022                         

dla uczniów, nauczycieli i rodziców

- zajęcia zawsze odbywają się w obecności nauczyciela -

 

DLA  UCZNIÓW  KLAS  PIERWSZYCH

 • „Zainteresowania a wybór drogi edukacyjno-zawodowej” (z wykorzystaniem filmu z cyklu „Kariera na Maksa”)

Adresat: uczniowie klas pierwszych

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący:  Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Rozwijanie w uczniach świadomości własnego wpływu na swoją teraźniejszość i przyszłość, uświadomienie czym są zainteresowania, określenie znaczenia roli zainteresowań w życiu człowieka.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, komputer z głośnikami, projektor, ekran, tablica, kreda,  mini wykład, zajęcia aktywizujące, projekcja filmu z cyklu „Kariera na Maksa”.

 • „Jaki jestem? Moje zainteresowania i predyspozycje zawodowe"

Adresat: uczniowie klas pierwszych

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący: Anna Oleszczyk - doradca zawodowy ZPPP w Pile

Rozpoznanie indywidualnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów, co ułatwi podjęcie dalszych decyzji edukacyjnych i zawodowych (z wykorzystaniem kwestionariusza zainteresowań, predyspozycji).

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  mini wykład, zajęcia aktywizujące z wykorzystaniem kwestionariuszy, ankiet, testów, programów multimedialnych.

 • Kim jestem? Jestem zwycięzcą!

Adresat: uczniowie klas pierwszych

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący:   Anna Oleszczyk – doradca zawodowy  ZPPP w Pile

Poznanie znaczenia i doskonalenie przez uczniów sposobów budowania właściwego poczucia własnej wartości.

 Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela): sala lekcyjna, tablica, kreda, mini wykład, zajęcia warsztatowe.

 • „Zarządzanie sobą w czasie”

Adresat: uczniowie klas pierwszych

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący:   Anna Oleszczyk – doradca zawodowy  ZPPP w Pile

Doskonalenie przez uczniów sposobów organizowania czasu, uświadomienie uczniom ważności sprawnego wykorzystania czasu i wynikających z tego korzyści.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  mini wykład, zajęcia aktywizujące, prezentacja multimedialna.

 • „Znaczenie kompetencji personalnych i społecznych na rynku pracy"

Adresat: uczniowie klas pierwszych

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący:   Anna Oleszczyk – doradca zawodowy  ZPPP w Pile,

Wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę z zakresu znaczenia kompetencji personalnych     i społecznych na rynku pracy.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  mini wykład, zajęcia warsztatowe, prezentacja multimedialna.

 

 • "Moja zawodowa i edukacyjna przyszłość - mój plan"

Adresat: uczniowie klas pierwszych

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący:   Anna Oleszczyk – doradca zawodowy  ZPPP w Pile,          

Przybliżenie uczniom informacji dot. procesu planowania dalszej drogi edukacyjnej  i zawodowej (wykorzystanie zasady SMART, rozważenie różnych wariantów - przygotowanie "Planu B").

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) sala lekcyjna, tablica, kreda, mini wykład, zajęcia aktywizujące.

 • "Świat pracy dzisiaj i jutro"

Adresat: uczniowie klas pierwszych

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący:   Anna Oleszczyk – doradca zawodowy  ZPPP w Pile

Wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę dot. zawodów przyszłości, zawodów deficytowych, zawodów nadwyżkowych, wymagań współczesnych pracodawców wobec pracowników - charakterystyka idealnego pracownika, wpływ wizerunku kandydata w sieci na jego karierę zawodową, , znaczenie kompetencji miękkich na rynku pracy, znaczenie kształcenia ustawicznego.

Warunki realizacji: minimalne: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  mini wykład, zajęcia aktywizujące, prezentacja multimedialna.

 

DLA  UCZNIÓW  KLAS  DRUGICH

 • Jak radzić sobie ze stresem?

Adresat: uczniowie klas drugich

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący:   Anna Oleszczyk – doradca zawodowy  ZPPP w Pile

Doskonalenie przez uczniów sposobów radzenia sobie ze stresem w tym ze stresem egzaminacyjnym.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  mini wykład, zajęcia aktywizujące, prezentacja multimedialna.

 • "Jak Cię widzą tak Cię piszą" - czy to prawda? Autoprezentacja w sytuacjach edukacyjnych i zawodowych"

Adresat: uczniowie klas drugich

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący:   Anna Oleszczyk – doradca zawodowy  ZPPP w Pile

Przybliżenie uczniom zasad dobrej autoprezentacji, przydatnej w trakcie nauki, poszukiwania pracy i zatrudnienia.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu, mini wykład, zajęcia aktywizujące.

10)   „Moja rola w zespole”    Jaką przyjmuję rolę w zespole klasowym, w zespole  pracowniczym i co z tego wynika?

Adresat: uczniowie klas drugich

Termin: (IX 2021 - IV 2022)

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Zajęcia z wykorzystaniem  testu M. Belbina - narzędzia do diagnozy tendencji do określonych zachowań, stylu działania i komunikacji; korzyści: poznanie swoich naturalnych talentów – ról odgrywanych w zespole, a z tym związane mocne strony wnoszone do zespołu i możliwe słabe strony, świadomość możliwości i zagrożeń we współpracy pomiędzy poszczególnymi osobami (możliwe powody niezrozumienia lub konfliktów), zrozumienie, co leży u podstaw osobistej motywacji, co determinuje możliwości osiągnięcia sukcesu.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela): sala lekcyjna, tablica, kreda.                          

 • "Jak wyłonić się z tłumu? Port-folio zawodowe  i video CV jako Twoja oryginalna wizytówka na rynku pracy"

Adresat: uczniowie klas drugich

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący:   Anna Oleszczyk – doradca zawodowy  ZPPP w Pile

Zapoznanie uczniów z możliwościami oryginalnego redagowania dokumentów, przygotowania video CV, wykorzystywanych w poszukiwaniu zatrudnienia.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer z głośnikami, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  mini wykład, zajęcia aktywizujące.

 • „Jak szukać pracy aby ją znaleźć? Jak pracodawcy szukają pracowników? Assessment Centre i nie tylko"

Adresat: uczniowie klas drugich

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący:   Anna Oleszczyk – doradca zawodowy  ZPPP w Pile

Zapoznanie uczniów z aktywnymi technikami poszukiwania zatrudnienia i różnymi metodami rekrutacji pracowników.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  1 godzina lekcyjna, mini wykład, zajęcia aktywizujące.

13)  Warsztaty „Co kryją w sobie oferty pracy?" 

Adresat: uczniowie klas drugich

Termin: (IX 2021 - IV 2022)

Prowadzący:  Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

 

 

Nabywanie umiejętności wyszukiwania i właściwego analizowania ofert pracy; rozpoznawanie oczekiwań i wymagań pracodawców, interpretacja zapisów np. „praca  w dynamicznym zespole”,  korzyści dla kandydata do pracy, przygotowanie profilu kandydata do danej oferty.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) sala lekcyjna, komputer, projektor, tablica, kreda, mini wykład, zajęcia aktywizujące.

 • „Jak przekonać do siebie pracodawcę? Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic" (z wykorzystaniem filmu „Rozmowa kwalifikacyjna”)

Adresat: uczniowie klas drugich

Termin: (IX 2021 - IV 2022)

Prowadzący:  Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Przybliżenie uczniom zasad dobrego przygotowania do rozmowy z pracodawcą: to co ważne przed rozmową, w trakcie rozmowy i po rozmowie.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela), optymalne: komputer z głośnikami, projektor, ekran, projekcja filmu "Rozmowa kwalifikacyjna", minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, mini wykład, zajęcia aktywizujące.

 • „Czy nadaję się na przedsiębiorcę?”  Zajęcia przygotowane we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu O/Z w Pile Centrum Informacji i Planowania Kariery.

 Adresat: uczniowie klas drugich

Termin: (IX 2021 - IV 2022)

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Arleta Zuber – doradca 

                      zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Pile

 

Rozpoznanie przez młodzieży predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej (ćwiczenia, kwestionariusz), pomysły na działalność gospodarczą, plusy i minusy prowadzenia własnej działalności, sylwetki osób przedsiębiorczych.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela), optymalne: arkusze papieru, flamastry, komputer, projektor, ekran,  minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, mini wykład.

 • „Praca za granicą – co warto wiedzieć?”  Zajęcia przygotowane we współpracy  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej.

Adresat: uczniowie klas drugich

Termin: (IX 2021 - IV 2022)

Prowadzący: Oleszczyk – doradca zawodowy  ZPPP w Pile, Arleta Zuber – doradca

                      zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Pile

 

Przekazanie uczniom niezbędnych informacji dot. przygotowania się i wyjazdu do pracy za granicę m.in. formalności, dokumentacja, pomocne instytucje, pośrednictwo pracy, oferty pracy, wymagania pracodawców.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela): sala lekcyjna, tablica, kreda, komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  mini wykład, zajęcia aktywizujące.

 

 

 

DLA  UCZNIÓW  KLAS  TRZECICH

 • „Liceum i co dalej - studia, a jeżeli nie studia to co?" Zajęcia dla uczniów liceów ogólnokształcących pt. przygotowane we współpracy  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej.

Adresat: uczniowie klas trzecich

Termin: (IX 2021 - IV 2022)

Prowadzące: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Arleta Zuber - doradca

                     zawodowy – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Pile

Przygotowanie uczniów do świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej poprzez dostarczenie informacji i narzędzi z zakresu: określenia elementów ich potencjału zawodowego np. zainteresowań i preferencji zawodowych, możliwości edukacyjnych i szans na pracę w kraju i za granicą, zawodów przyszłości, oczekiwań pracodawców, przekazanie informacji o możliwościach: zdobywania kwalifikacji poprzez podjęcie nauki  w szkołach policealnych, poprzez formy szkoleniowe, poprzez zdobywanie kwalifikacji do danego zawodu, udział w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, możliwościach zdobycia doświadczenia: praca w kraju za granicą, służby mundurowe, staż, wolontariat, kształcenie ustawiczne.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu, mini wykład, zajęcia aktywizujące, programy multimedialne, ankiety, kwestionariusze, testy.

 • "Jakie wybrać studia?"

Adresat: uczniowie klas trzecich

Termin: (IX 2021 - IV 2022)

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Przekazanie informacji o możliwościach poznania różnych kierunków studiów, uczelni, wyszukiwania kierunków studiów dostępnych po zdaniu matury z danych  przedmiotów np. biologii i chemii, rankingu uczelni i kierunków studiów.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) sala lekcyjna, komputer, projektor, tablica, kreda, mini wykład, zajęcia aktywizujące.

 • „Warsztat rozmowy kwalifikacyjnej”   Zajęcia przygotowane we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Adresat: uczniowie klas trzecich

Termin: (IX 2021 – IV 2022)  

 

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Arleta Zuber – doradca

                      zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej

 

Przybliżenie uczniom zasad dobrego przygotowania do rozmowy z pracodawcą: ćwiczenia dot. mowy werbalnej i niewerbalnej, pierwszego wrażenia, pytań od i do pracodawcy, zakończenia rozmowy.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela), optymalne: sala lekcyjna, tablica, arkusze papieru, flamastry, zajęcia aktywizujące.

 • „Ważne kompetencje personalne i społeczne w pracy”, zajęcia z wykorzystaniem filmu „Kompetencje miękkie czyli co pracodawcy cenią najbardziej” Zajęcia przygotowane we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Adresat: uczniowie klas trzecich

Termin: (IX 2021 – IV 2022)     

 

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Arleta Zuber – doradca

                      zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej

 

Przybliżenie uczniom znaczenia kompetencji miękkich w pracy; zapoznanie z najbardziej typowymi sytuacjami między pracodawcą a praktykantem czy stażystą, pokazanie najczęściej popełnianych przez pracowników błędów, przedstawienie cech dobrego pracownika i wskazówek dobrego  przygotowania się do pierwszej pracy.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela), optymalne: sala lekcyjna, komputer, projektor, głośniki.

 • „Kotwice kariery”   

Adresat: uczniowie klas trzecich

Termin: (IX 2021 - IV 2022)

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Zajęcia zachęcające uczniów do refleksji nad obszarem własnej kompetencji, motywacją do pracy i systemem wartości. Zbadanie indywidualnego związku między wyznawanym systemem wartości i potrzebami a obranym rodzajem kariery z wykorzystaniem testu „Kotwice kariery”.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela): sala lekcyjna, tablica, kreda.        

 

        

 • "Absolwent na rynku pracy"                                       

Adresat: uczniowie klas trzecich

 

Termin: (I 2021 - IV 2022)

 

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy  ZPPP w Pile

 

Przedstawienie uczniom działań lokalnych instytucji na rzecz osób młodych, wchodzących na rynek pracy; Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. W obecności nauczyciela), minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu, mini wykład.

 

INNE TEMATY ZAJĘĆ W RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO,  ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM UCZNIÓW, WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW, DORADCÓW ZAWODOWYCH

Adresat: uczniowie liceum

Termin: (IX 2021 - VI 2022

Prowadzący:  Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Problematyka adekwatne do wybranej tematyki zajęć.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela),  minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  dostosowane do wybranej tematyki zajęć.

 

 WARSZTATY NA TERENIE ZPPP W PILE

„JAK ZAPLANOWAĆ WŁASNĄ KARIERĘ? JAKIE WYBRAĆ STUDIA? JAKA PRACA BYŁABY DLA MNIE NAJLEPSZA? A MOŻE WŁASNA FIRMA?

 

Adresat: uczniowie klas drugich liceum

Termin: (X 2021 - V 2022)

Miejsce: siedziba ZPPP w Pile przy ul. Sikorskiego 19, budynek Internatu ZSE, parter sala 2

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Arleta Zuber – doradca zawodowy WUP w Poznaniu/Oddział Zamiejscowy w Pile Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Warsztaty dla zainteresowanych uczniów z klas drugich liceum, tematyka: własne zasoby, oczekiwania edukacyjne i zawodowe, planowanie przyszłości, różne formy zatrudnienia, plusy i minusy własnego biznesu.

 

INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZNIÓW

Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH, 

DOT. WYBORU DALSZEGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA/POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA

 

Adresat: uczniowie liceum

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Udzielenie pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji ucznia; predyspozycji, możliwości, sytuacji rodzinnej etc.  z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, przekazanie ważnych informacji dot. aktywnego poszukiwania  zatrudnienia.

Warunki realizacji: doradztwo indywidualne na terenie szkoły (odrębna sala lekcyjna/gabinet) lub doradztwo na terenie ZPPP w Pile przy ul. Sikorskiego 19.

 

OFERTA DZIAŁAŃ DLA NAUCZYCIELI

LICEUM

Konsultacje indywidualne z pedagogami szkolnymi, wychowawcami, doradcami zawodowymi, nauczycielami odpowiedzialnymi za realizację doradztwa zawodowego.

Adresat: pedagodzy szkolni, wychowawcy, doradcy zawodowi, nauczyciele

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Współpraca w ramach doradztwa zawodowego; wymiana doświadczeń z zakresu doradztwa zawodowego, wdrażanie nowych form działań, usprawnianie działań etc.

Warunki realizacji: konsultacje indywidualne w siedzibie szkoły lub w siedzibie Poradni.

OFERTA DZIAŁAŃ DLA RODZICÓW UCZNIÓW LICEUM

(ZEBRANIA Z RODZICAMI)

 

 • „Oferta usług w ramach doradztwa zawodowego Zespołu Poradni Psychologiczno-pedagogicznych w Pile dla uczniów liceum i ich rodziców".

 

Adresat: rodzice uczniów klas pierwszych liceum

 

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

 

Prowadzący: Anna Oleszczyk – ZPPP w Pile

Przedstawienie rodzicom  tematyki zajęć dla młodzieży, możliwych do realizacji na terenie szkoły lub ZPPP w Pile, form współpracy z rodzicami.

Warunki realizacji: (spotkanie grupowe ok. 20 min., konsultacje indywidualne adekwatnie do potrzeb rodzica).

 • „Jak pomóc nastolatkowi w wyborze dalszej drogi edukacyjno-zawodowej?”.

Adresat: rodzice uczniów ostatnich klas liceum

Termin: (IX 2021- III 2022)

Prowadząca: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy

Przedstawienie rodzicom możliwości dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej dla uczniów.

Warunki realizacji: (spotkanie grupowe ok. 20 min., konsultacje indywidualne adekwatnie do potrzeb rodzica).

Inne zajęcia grupowe, konsultacje indywidualne na terenie szkoły lub Poradni w ramach poradnictwa edukacyjno zawodowego, zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców uczniów liceum np. dotyczące aktualnej sytuacji na rynku pracy, branż, zawodów przyszłości.

(od września 2021 do marca 2022) Anna Oleszczyk – doradca zawodowy

Warunki realizacji: minimalne - sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne - komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu.

 

Zapraszam do współpracy

                Anna Oleszczyk – doradca zawodowy

       tel. 694 449 054