Zespół Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych w Pile
zaprasza do korzystania z poniższej oferty usług
w ramach doradztwa zawodowego – preorientacji zawodowej

OFERTA DZIAŁAŃ DLA PRZEDSZKOLAKÓW
w ramach doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2022/2023
- zajęcia zawsze odbywają się w obecności nauczyciela -


Co robi ten Pan? Co robi ta Pani? Zgaduj zgadula - zawody wokół nas.
Adresat: dzieci starsze
Termin: od września 2022 do czerwca 2023
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Zapoznanie przedszkolaków z różnymi znanymi zawodami (np. lekarz, kucharz, fryzjer) a także nowymi zawodami (np. groomer, barber).
Metody pracy wykorzystywane podczas zajęć: pokaz: przedstawienie różnych zawodów z wykorzystaniem atrybutów danego zawodu, metoda zadań stawianych dziecku „Pokaż co robi: kierowca, kucharz, pielęgniarka …”, opowiadanie, zabawa („Przedstawiciele różnych zawodów wybierają się na wycieczkę”), zagadki o zawodach.
Warunki realizacji: (na terenie przedszkola od 30 do 45 minut, w obecności nauczyciela) minimalne - sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne - komputer, głośniki, projektor, ekran, dostęp do Internetu.


Inne zajęcia grupowe w ramach doradztwa zawodowego zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez dane przedszkole
Adresat: dzieci starsze
Termin: od września 2022 do czerwca 2023
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy
Zagadnienia w ramach doradztwa zawodowego - zgodnie ze wskazaniami nauczyciela.
Warunki realizacji: (na terenie przedszkola od 30 do 45 minut, w obecności nauczyciela, dostosowane do wybranej tematyki zajęć), minimalne – sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne – komputer, głośniki, projektor, ekran, dostęp do Internetu.


Zapraszam do współpracy
Anna Oleszczyk – doradca zawodowy
tel. 694 449 054