Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile

zaprasza do korzystania z poniższej oferty usług

w ramach doradztwa zawodowego – preorientacji zawodowej

 

OFERTA DZIAŁAŃ DLA PRZEDSZKOLAKÓW

w ramach doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2021/2022

- zajęcia zawsze odbywają się w obecności nauczyciela -

  • Co robi ten Pan? Co robi ta Pani? Zgaduj zgadula – zawody wokół nas.

Adresat: dzieci starsze

Termin: od września 2021 do czerwca 2022

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Zapoznanie przedszkolaków z różnymi znanymi zawodami (np. lekarz, kucharz, fryzjer) a także nowymi zawodami (np. groomer).

Metody pracy wykorzystywane podczas zajęć: pokaz: przedstawienie różnych zawodów z wykorzystaniem atrybutów danego zawodu, metoda zadań stawianych dziecku „Pokaż co robi: kierowca, kucharz, pielęgniarka …”, opowiadanie, zabawa („Przedstawiciele różnych zawodów wybierają się na wycieczkę”), zagadki o zawodach.

Warunki realizacji: (na terenie przedszkola od 30 do 45 minut, w obecności nauczyciela) minimalne – sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne – komputer, głośniki, projektor, ekran, dostęp do Internetu.

Inne zajęcia grupowe w ramach doradztwa zawodowego zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez dane przedszkole

Adresat: dzieci starsze

Termin: od września 2021 do czerwca 2022

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy

Zagadnienia w ramach doradztwa zawodowego – zgodnie ze wskazaniami nauczyciela.

Warunki realizacji: (na terenie przedszkola od 30 do 45 minut, w obecności nauczyciela, dostosowane do wybranej tematyki zajęć), minimalne – sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne – komputer, głośniki, projektor, ekran, dostęp do Internetu.