• Poradnia z sercem

  Mutyzm wybiórczy dotyka 7 na 1000 dzieci! Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym, jest rozumiany jako ogromny lęk przed byciem słyszanym lub nawet byciem widzianym podczas mówienia w pewnych okolicznościach.

 • Pierwszy

  To pierwszy slajd

 • Drugi

  To jest drugi slajd

 • Trzeci

  To jest trzeci slajd

 • Czwarty

  To jest czwarty slajd

A A A

Poradnia udziela pomocy, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek mających siedzibę na terenie jej działania tj. na obszarze 4 gmin: Piły, Ujścia, Kaczor i Szydłowa.

Dzieci nie uczęszczające do przedszkola mogą być objęte pomocą poradni ze względu na miejsce zamieszkania.

Na mocy zawartych porozumień poradnia przyjmuje dzieci niewidome i słabo widzące z powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego. Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 17:00.

Sekretariat Poradni czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Na terenie poradni działają:

1. Punkt porad wychowawczych dla rodziców:

środa w godzinach: 16:30 - 17:30 - zgłoszenia telefoniczne lub osobiste w sekretariacie - codziennie w godzinach pracy poradni

2. Punkt informacji o uzależnieniach dla rodziców i nauczycieli:

wtorek w godzinach: 15:00 - 17:00 - zgłoszenia telefoniczne lub osobiste w sekretariacie - codziennie w godzinach pracy poradni

3. Punkt informacji dla uczniów zdolnych:

środa w godzinach: 15:00 - 16:00 - kontakt telefoniczny z mgr Aliną Drozdowicz

4. Pogotowie młodzieżowe:

od poniedziałku do piątku - zgłoszenia telefoniczne lub osobiste w sekretariacie z podaniem hasła "pogotowie młodzieżowe"

5. Punkt informacji o zawodach dla uczniów i rodziców:

poniedziałek w godzinach: 12:00 - 17:00

 

Dyżur wicedyrektora poradni: poniedziałek w godzinach: 15:00 - 17:00

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pile
ul. Gen. Sikorskiego 19
64-920 Piła
tel. 67 353 25 70
tel. kom. 509 758 330

 

Copyright: ZPPP w Pile 2018r.

Opracowanie: BIT Systemy Informatyczne  +48 501 317 671

Joomla Templates by Joomla-Monster.com
 
facebook_page_plugin