Zespół Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych w Pile

zaprasza do korzystania z poniższej oferty usług

w ramach doradztwa zawodowego

realizowanego na godzinach wychowawczych

 

OFERTA DZIAŁAŃ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

w ramach doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2021/2022

- zajęcia zawsze odbywają się w obecności nauczyciela -

                   

 • Rynek pracy dziś i jutro, jakie kompetencje są ważne?   

 Adresat: uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej

Termin: od września 2021 do czerwca 2022

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Arleta Zuber – doradca zawodowy Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile

Zapoznanie uczniów z wymaganiami pracodawców, oczekiwanymi kompetencjami na rynku pracy, charakterystyka „idealnego” kandydata do pracy.

Warunki realizacji: (na terenie szkoły 1 godz. lekcyjna 45 min. W obecności nauczyciela, pogadanka, zajęcia aktywizujące) minimalne – sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne – projektor, ekran, dostęp do Internetu.

 • Planuję – czasu nie marnuję   

Adresat: uczniowie klasy VII/VIII szkoły podstawowej

 Termin: od września 2021 do czerwca 2022

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Agnieszka Pietraszak – pedagog z ZPPP w Pile

Zapoznanie uczniów ze sposobami organizowania czasu i wypływających z tego korzyści, przedstawienie zasad dobrego planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej.

Warunki realizacji: (na terenie szkoły 1 godz. lekcyjna 45 min. W obecności nauczyciela, pogadanka, zajęcia aktywizujące) minimalne – sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne – projektor, ekran, dostęp do Internetu.

 

 • Jestem „OK.”   

Adresat: uczniowie  szkoły podstawowej

 Termin: od września 2021 do czerwca 2022

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Agnieszka Pietraszak – pedagog z ZPPP w Pile

Poznanie przez uczniów znaczenia i sposobów budowania właściwego poczucia własnej wartości, jako podstawy w funkcjonowaniu na rynku edukacyjnym i rynku pracy.

Warunki realizacji: (na terenie szkoły 1 godz. lekcyjna 45 min. W obecności nauczyciela, pogadanka, zajęcia aktywizujące) minimalne – sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne – projektor, ekran, dostęp do Internetu.

 

 • Kim będę? Ciekawy świat zawodów.

Adresat: uczniowie szkoły podstawowej

Termin: od września 2021 do czerwca 2022

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Zapoznanie uczniów z bogatym światem zawodów w tym z zawodami przeszłości                    i zawodami przyszłości, wskazaniami i przeciwwskazaniami do zawodu, jak zdobyć dany zawód – możliwe ścieżki edukacyjne, jak zdobyć informacje o konkretnych zawodach.

Warunki realizacji: (na terenie szkoły 1 godz. lekcyjna 45 min. W obecności nauczyciela, pogadanka, zajęcia aktywizujące) minimalne – sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne – projektor, ekran, dostęp do Internetu.

 • Nowe zawody. Dlaczego warto się uczyć i zdobywać kwalifikacje? Jak  wizerunek w sieci wpływa na zawodową przyszłość?

Adresat: uczniowie klas siódmych, klas ósmych

Termin: od września 2021 do czerwca 2022

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Przedstawienie nowych zawodów, przedstawienie lokalnych zawodów deficytowych               i nadwyżkowych, wizerunek  w sieci a zawodowa przyszłość, przybliżenie konieczności uczenia się przez całe życie

Warunki realizacji: (na terenie szkoły 1 godz. lekcyjna 45 min. W obecności nauczyciela, mini wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, zajęcia aktywizujące), minimalne – sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne – komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu.

 

 • Zawody, jakie mogę zdobyć w szkołach ponadpodstawowych naszego powiatu, charakterystyka wybranych zawodów.

Adresat: uczniowie klas siódmych, klas ósmych

Termin: od września 2021 do czerwca 2022

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Przedstawienie  zawodów, jakie można zdobyć w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu pilskiego; zadania i czynności, wskazania i przeciwwskazania zdrowotne, ścieżka kształcenia w danym zawodzie, miejsca wykonywania danego zawodu.

Warunki realizacji: (na terenie szkoły 1 godz. lekcyjna 45 min. W obecności nauczyciela, mini wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, zajęcia aktywizujące), minimalne – sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne – komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu.

 • Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych w powiecie pilskim i poza nim.

Adresat: uczniowie klas siódmych, klas ósmych

Termin: od września 2021 do kwietnia 2022

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Udzielenie informacji o możliwych kierunkach kształcenia dla młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie pilskim i poza nim.

Warunki realizacji: (na terenie szkoły 1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela, mini wykład, zajęcia aktywizujące), minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu.

 • Kształcenie specjalne - oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych w powiecie pilskim i poza nim.

Adresat: uczniowie klas siódmych, ósmych Szkoły Podstawowej  przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile

 

Termin: od września 2021 do czerwca 2022

Prowadząca: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Udzielenie informacji o możliwych kierunkach kształcenia specjalnego (na terenie powiatu pilskiego i poza nim) dla młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych i zasadach rekrutacji.

Warunki realizacji: (na terenie szkoły 1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela , mini wykład, zajęcia aktywizujące), minimalne - sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne - komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu.

 

 • Jaki jestem? Moje zainteresowania zawodowe, moje zdolności a wybór zawodu.

Adresat: uczniowie klas siódmych, ósmych

Termin: od września 2021 do czerwca 2022

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy

Rozpoznanie indywidualnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów, co ułatwi podjęcie dalszych decyzji edukacyjnych i zawodowych (z wykorzystaniem kwestionariusza zainteresowań, predyspozycji).

Warunki realizacji: (na terenie szkoły 1 godz. lekcyjna 45 min. W obecności nauczyciela, zajęcia edukacyjne z elementami warsztatu z wykorzystaniem np. kwestionariuszy, ankiet, testów, programów multimedialnych), minimalne – sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne – komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu.

 • Jaki jestem? Moja osobowość, mój system wartości a wybór zawodu.

Adresat: uczniowie klas siódmych, ósmych

Termin: od września 2021 do czerwca 2022

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Rozpoznanie typu osobowości i wartości w pracy,   co ułatwi podjęcie dalszych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Warunki realizacji: (na terenie szkoły 1 godz. lekcyjna 45 min. W obecności nauczyciela, zajęcia edukacyjne z elementami warsztatu z wykorzystaniem np. kwestionariuszy, ankiet, testów, programów multimedialnych), minimalne – sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne – komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu.

 • Świat emocji – typy temperamentu a wybór zawodu.

Adresat: uczniowie klas siódmych, ósmych  

Termin: od września 2021 do czerwca 2022

Prowadzący:  Anna Oleszczyk – doradca zawodowy z ZPPP w Pile, Agnieszka Pietraszak – pedagog z ZPPP w Pile

 

Wprowadzenie uczestników w tematykę dot. temperamentu i jego znaczenia w wyborze zawodu, rozwijanie umiejętności określania własnych cech uwarunkowanych przez temperament, istotnych dla wyboru zawodu.

Warunki realizacji: (na terenie szkoły 1 godz. lekcyjna 45 min. W obecności nauczyciela, zajęcia edukacyjne z elementami warsztatu z wykorzystaniem np. kwestionariuszy, ankiet), minimalne – sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne – komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu.

 • To co ważne przy wyborze zawodu (z wykorzystaniem filmu „Wybieram szkołę –wybieram zawód”)

Adresat: uczniowie klas siódmych, ósmych

Termin: od września 2021 do czerwca 2022

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy z ZPPP w Pile

Przedstawienie uczniom jaki wpływ na wybór zawodu mają: zainteresowania, zdolności, system wartości i osobowość.

Warunki realizacji: (na terenie szkoły 1 godz. lekcyjna 45 min. W obecności nauczyciela projekcja filmu „Wybieram szkołę – wybieram zawód”, wykorzystanie testu dot. wyboru zawodu) komputer  z głośnikami,  projektor, ekran.

 

INNE ZAJĘCIA GRUPOWE W RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO    ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM UCZNIÓW, PEDAGOGÓW, WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI,  DORADCÓW ZAWODOWYCH             SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Adresat: uczniowie szkoły podstawowej (klasy I – VIII)

Termin: od września 2021 do czerwca 2022

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy

Zagadnienia w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego – zgodnie ze wskazaniami uczniów, pedagogów, wychowawców, doradców zawodowych szkół podstawowych.

Warunki realizacji: (na terenie szkoły 1 godz. lekcyjna 45 min. W obecności nauczyciela, dostosowane do wybranej tematyki zajęć), minimalne – sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne – komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu.

 

INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE

DLA UCZNIÓW

dot. WYBORU DALSZEGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA

 

 

Adresat: uczniowie klas siódmych, ósmych

Termin: od września 2021 do czerwca 2022

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy

Udzielenie pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji ucznia; predyspozycji, możliwości, stanu zdrowia etc.

Warunki realizacji: (na terenie szkoły dyżury doradcy zawodowego -  indywidualne doradztwo; odrębna sala lekcyjna/gabinet) lub doradztwo na terenie Poradni                        przy ul. Sikorskiego 19

 

PUNKT INFOIRMACJI ZAWODOWEJ

w ZPPP w Pile przy ul.  Sikorskiego 19 (budynek Internatu ZSE)

pokój nr 11, dyżur doradcy zawodowego - wtorek w godz. 12.00 - 17.00

(po uprzednim umówieniu się)

 

OFERTA DZIAŁAŃ DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Konsultacje indywidualne/spotkania grupowe z pedagogami szkolnymi, wychowawcami, doradcami zawodowymi, nauczycielami odpowiedzialnymi za realizację doradztwa zawodowego

Adresat: pedagodzy szkolni, wychowawcy, doradcy zawodowi, nauczyciele

Termin: IX 2021 - VI 2022

Prowadzący: Anna Oleszczyk

Współpraca w ramach doradztwa zawodowego; wymiana doświadczeń z zakresu doradztwa zawodowego, wdrażanie nowych form działań, usprawnianie działań etc.

Warunki realizacji: konsultacje indywidualne w siedzibie szkoły lub w siedzibie Poradni, spotkania grupowe na terenie szkoły.

 

OFERTA DZIAŁAŃ DLA RODZICÓW UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 • „Jak pomóc nastolatkowi w wyborze zawodu, szkoły?”
 • „Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych w powiecie pilskim”

Konsultacje indywidualne, spotkania grupowe dla rodziców uczniów klas siódmych, ósmych dot. wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej dziecka.

Termin: od września 2021 do czerwca 2022

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy

Przekazanie rodzicom informacji dot. możliwości  wyboru różnych kierunków dalszego kształcenia młodzieży; co należy wziąć pod uwagę przy wyborze kierunku kształcenia (znaczenie stanu zdrowia, wyników w nauce, zainteresowań etc.), gdzie szukać informacji     o zawodach, szkołach, jak zbadać predyspozycje ucznia, wymagania współczesnego rynku pracy, przekazanie informacji o corocznych, lokalnych działaniach na rzecz młodzieży kończącej szkołę podstawową.

Warunki realizacji: konsultacje indywidualne na terenie szkoły – odrębny gabinet, sala lekcyjna lub na terenie Poradni, spotkania grupowe w siedzibie szkoły. 

 • „Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych dla młodzieży niepełnosprawnej”.

Konsultacje indywidualne, spotkania grupowe dla rodziców uczniów niepełnosprawnych klas siódmych, ósmych dot. wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej ucznia.

Termin: od września 2021 do czerwca 2022

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Przekazanie rodzicom informacji dot. możliwości  wyboru różnych kierunków dalszego kształcenia młodzieży niepełnosprawnej (z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności)        w powiecie pilskim i poza nim.

Warunki realizacji: konsultacje indywidualne na terenie szkoły – odrębny gabinet, sala lekcyjna lub Poradni, spotkania grupowe w siedzibie szkoły. 

 • „Rodzic doradcą zawodowym”

Zajęcia warsztatowe dla rodziców uczniów klas ósmych na terenie ZPPP w Pile             przy ul. Sikorskiego 9 dot. wspierania młodzieży w podejmowaniu dalszych decyzji edukacyjno-zawodowych; jak pomóc w rozpoznaniu predyspozycji zawodowych, zainteresowań dziecka, planowanie przyszłości, branże, zawody przyszłości, oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych powiatu pilskiego.

Termin: od października 2021 do marca 2022

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

INNE ZAJECIA W RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO                      ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM  RODZICÓW UCZNIÓW                       SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Termin: od września 2021 do czerwca 2022

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy

 

Zapraszam do współpracy

Anna Oleszczyk – doradca zawodowy

tel. 694 449 054