• Poradnia z sercem

  Mutyzm wybiórczy dotyka 7 na 1000 dzieci! Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym, jest rozumiany jako ogromny lęk przed byciem słyszanym lub nawet byciem widzianym podczas mówienia w pewnych okolicznościach.

 • Pierwszy

  To pierwszy slajd

 • Drugi

  To jest drugi slajd

 • Trzeci

  To jest trzeci slajd

 • Czwarty

  To jest czwarty slajd

A A A

Logopedia

Pojecie opóźniony rozwój mowy jest pojęciem szerokim, a co za tym idzie mało precyzyjnym, niejednoznacznym.

Wiemy, że proces nabywania umiejętności językowych trwa kilka lat i składa się z kilku etapów. Najdłuższy z nich tzw. „okres swoistej mowy dziecięcej”  przypada na okres między 3 a 6 rokiem, a więc na wiek przedszkolny. Dziecko sukcesywnie opanowuje prawidłową artykulację, operuje coraz większą ilością pojęć, redaguje zdania złożone o  coraz bardziej skomplikowanej strukturze, buduje coraz dłuższe wypowiedzi, w których z czasem popełnia mniej błędów gramatycznych i stylistycznych.

Rozwój mowy nie odbywa się u wszystkich dzieci w jednakowym tempie. Spróbujmy więc poszukać odpowiedzi na kilka nasuwających się pytań:

 • Kiedy  można czy też raczej należy stwierdzić, że dziecko ma opóźniony rozwój mowy ?
 • Jakie są przyczyny opóźnienia rozwoju mowy ?
 • Jakie wskaźniki świadczą o opóźnieniu rozwoju mowy ?


Rodzice składając w poradni wniosek z prośbą o zbadanie dziecka w uzasadnieniu nie podają jako powodu zgłoszenia się  opóźnienia rozwoju mowy - rzecz jasna nie muszą tego, co obserwują tak nazywać, ale dość często piszą:

 • „Proszę o wykonanie badania w związku ze słabym rozwojem mowy”
 • „Proszę o wykonanie badania w związku z małą ilością słów wypowiadanych przez dziecko”
 • „Proszę o wykonanie badania w związku ze słabą mową”.

Rodzice/ rodzic czy opiekunowie prawni składający w Specjalistycznej Poradni Wad Mowy i Słuchu wniosek z prośbą o badanie dziecka są zobowiązani do podania w nim  powodu zgłoszenia. Najczęściej więc uzupełniają zdanie „Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie badań: logopedycznego, pedagogicznego, psychologicznego mego dziecka w związku z …” stwierdzeniem: „wadą wymowy”/ „trudnościami w mówieniu”/ ”wadą słuchu”/ „słabym rozwojem mowy”. Zasadne jest wobec tego, iż pierwsze badanie odbywające się w poradni jest badaniem logopedycznym.

Procedura badawcza rozpoczyna się od spotkania z logopedą, którego zadaniem jest wykonanie czynności służących postawieniu diagnozy.

Pojęcie „diagnoza” pochodzi z języka łacińskiego (łac. diagnosis) i oznacza rozpoznanie. Każdy z nas słowo „diagnoza” kojarzy przede wszystkim z dziedziną medycyny, oceną stanu zdrowia i rozpoznaniem choroby.

Cóż znaczy pojęcie „diagnoza” w odniesieniu do działań logopedycznych ?

W różnych źródłach znajdujemy rozmaite wyjaśnienia tego terminu.

Copyright: ZPPP w Pile 2018r.

Opracowanie: BIT Systemy Informatyczne  +48 501 317 671

Joomla Templates by Joomla-Monster.com
 
facebook_page_plugin