Kim zostać?
Jaki wybrać zawód?
Jaką wybrać szkołę, jaki kierunek studiów?
Jakie masz predyspozycje?

Zapraszam uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej a także uczniów szkół ponadpodstawowych (szczególnie maturzystów) na indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym. Razem poszukamy odpowiedzi na tak ważne pytania.

Rodziców zainteresowanych dzieci spotkaniem indywidualnym z doradcą zawodowym, prosimy o złożenie w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Sikorskiego 19, stosownego zgłoszenia (druk do pobrania w sekretariacie lub na stronie ZPPP w Pile). Uczniowie pełnoletni samodzielnie wypełniają zgłoszenie i składają w sekretariacie Poradni. Po złożeniu zgłoszenia doradca zawodowy kontaktuje się telefonicznie z rodzicem lub pełnoletnim uczniem i następuje ustalenie terminu spotkania.

Zapraszam
Anna Oleszczyk
doradca zawodowy