Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile

zaprasza do korzystania z poniższej oferty usług

w ramach doradztwa zawodowego

 

OFERTA DZIAŁAŃ DLA

SZKÓŁ BRANŻOWYCH I STOPNIA

w ramach doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2021/2022                        

dla uczniów, nauczycieli i rodziców

                                                                                                   

OFERTA DZIAŁAŃ DLA UCZNIÓW

 SZKÓŁ  BRANŻOWYCH I STOPNIA      

 

PLAN ZAJĘĆ

Lp.

Moduł / temat

Liczba godzin

1.

Zasoby ucznia.

Temat 1: Poznaję siebie.

Temat 2: Moje zainteresowania zawodowe.

2

    2.

Świat zawodów.

Temat 1: Zawody, branże przyszłości. Zawód, który zdobywam      

               a moje predyspozycje  zawodowe.

1

    3.

Rynek pracy.

Temat 1: Wymagania pracodawców.

Temat 2: Znaczenie kompetencji personalnych, społecznych

               oraz kluczowych.

2

    4.

Kwalifikacje.

Temat 1: Znaczenie  kwalifikacji.

Temat 2: Możliwości zdobywania kwalifikacji.                    

2

5.

Planowanie.

Temat 1: Planowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej                    

                 z uwzględnieniem zainteresowań zawodowych                              

                 i potrzeb rynku pracy.

1

6.

Przygotowanie do spotkania z pracodawcą.

Temat 1: Zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych,

                 przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Temat 2: Techniki poszukiwania zatrudnienia. Metody doboru

                 kadr – Assessment Centre  i nie tylko.

2

Ogółem:

10

 

Inne tematy zajęć w ramach doradztwa edukacyjno zawodowego, zgodnie                                    z zapotrzebowaniem uczniów, wychowawców, nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych szkół branżowych I stopnia.

Adresat: uczniowie szkół branżowych I stopnia

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący:  Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Problematyka adekwatne do wybranej tematyki zajęć.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min.),  minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  dostosowane do wybranej tematyki zajęć.

 

Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów

z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych, 

dot. wyboru dalszego kierunku kształcenia/zmiany kierunku kształcenia, poszukiwania zatrudnienia

 

Adresat: uczniowie szkół branżowych I stopnia

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Udzielenie pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji ucznia; predyspozycji, możliwości, sytuacji rodzinnej etc. z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, przekazanie ważnych informacji dot. aktywnego poszukiwania  zatrudnienia.

Warunki realizacji: doradztwo indywidualne na terenie szkoły (odrębna sala lekcyjna/gabinet) lub doradztwo na terenie ZPPP w Pile przy ul. Sikorskiego 19.

 

PUNKT INFOIRMACJI ZAWODOWEJ

w ZPPP w Pile przy ul.  Sikorskiego 19 (budynek Internatu ZSE)

pokój nr 11, dyżur doradcy zawodowego – wtorek w godz. 12.00 - 17.00

(po wcześniejszym umówieniu się)

 

OFERTA DZIAŁAŃ DLA NAUCZYCIELI

SZKÓŁ  BRANŻOWYCH I STOPNIA      

 

Konsultacje indywidualne z pedagogami szkolnymi, wychowawcami, doradcami zawodowymi, nauczycielami odpowiedzialnymi za poradnictwo edukacyjno-zawodowe w szkołach dot. realizowania poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

Adresat: pedagodzy szkolni, wychowawcy, doradcy zawodowi, nauczyciele

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Współpraca w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego; wymiana doświadczeń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, wdrażanie nowych form działań, usprawnianie działań etc.

Warunki realizacji: konsultacje indywidualne w siedzibie szkoły lub w siedzibie Poradni.

 

OFERTA DZIAŁAŃ DLA RODZICÓW UCZNIÓW

(SPOTKANIA Z RODZICAMI)

SZKÓŁ  BRANŻOWYCH I STOPNIA      

 

  • „Oferta usług w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego Zespołu Poradni Psychologiczno-pedagogicznych w Pile dla uczniów szkół branżowych I stopnia”

Adresat: rodzice uczniów klas pierwszych szkół branżowych I stopnia

 

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący: Anna Oleszczyk – ZPPP w Pile

Przedstawienie rodzicom  tematyki zajęć dla młodzieży, możliwych do realizacji na terenie szkoły lub ZPPP w Pile, form współpracy z rodzicami.

Warunki realizacji: (spotkanie grupowe ok. 20 min., konsultacje indywidualne adekwatnie do potrzeb rodzica).

  • „Jak pomóc nastolatkowi w wyborze dalszej drogi edukacyjno-zawodowej?”.

Adresat: rodzice uczniów ostatnich klas  szkół branżowych I stopnia

Termin: (IX 2021 - III 2022)

Prowadząca: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy

Przedstawienie rodzicom możliwości dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej dla uczniów.

Warunki realizacji: (spotkanie grupowe ok. 20 min., konsultacje indywidualne adekwatnie do potrzeb rodzica).

Inne zajęcia grupowe, konsultacje indywidualne na terenie szkoły lub Poradni w ramach poradnictwa edukacyjno zawodowego, zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców uczniów szkół np. dotyczące aktualnej sytuacji na rynku pracy, branż, zawodów przyszłości.

(od września 2021 do maja 2022) Anna Oleszczyk – doradca zawodowy

Warunki realizacji: minimalne - sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne - komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu.

 

Zapraszam do współpracy

Anna Oleszczyk – doradca zawodowy

tel. 694 449 054